Square root
VBT
Calculator
magnet

Khuyên H

17 tháng 10 2020 13:54

câu hỏi

are there three small trees in the corner?


13

2


Trinh P

28 tháng 10 2020 16:19

Yes,there are.

Phạm N

01 tháng 11 2020 03:44

Yes, there are./ No, there aren't.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What do you like?

0

Lihat jawaban (1)