Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh D

03 tháng 11 2019 06:45

câu hỏi

ao dai is a traditional of Vietnam


2

2


David P

08 tháng 11 2019 10:33

Ao Dai is a traditional dress/costume/clothes/garment of Vietnam

Jin J

04 tháng 11 2019 02:23

áo dài là truyền thống Việt Nam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My friend cannot run as fast as me My friend wishes

1

Lihat jawaban (1)