Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

08 tháng 6 2020 08:38

câu hỏi

ankin là gì


1

1


N. Ngn

09 tháng 6 2020 10:25

ankin là những hiđrocacbon mạch hở trong phân tử có 1 liên kết ba C ≡ C ví dụ CH≡CH, CH≡C-CH3,...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau a. Dung dịch HCl 2M b. Dung dịch Na2SO4 0,5M

9

Lihat jawaban (1)