Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen L

27 tháng 10 2022 09:37

câu hỏi

aNetan. a) CMk: Tữ gific ADCM là hiri h chû nhất.

aNetan. a) CMk: Tữ gific ADCM là hiri h chû nhất.

alt
alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 09:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyen L,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) Ta có&nbsp; &nbsp;D đối xứng với M qua N (gt)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=&gt; MN = ND&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=&gt; N là trung điểm của MD</p><p>Xét tứ giác ADCM , ta có:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;N là trung điểm của AC (gt)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;N là trung điểm của MD (cmt)</p><p>&nbsp;=&gt; ADCM là hình bình hành (dhnb)</p><p>Mà AM là đường cao của tam giác ABC</p><p>&nbsp;=&gt; AM vuông góc với BC =&gt; Góc M&nbsp;= 90<sup>o</sup>&nbsp;</p><p>Xét hình bình hành ADCM , ta có: Góc M = 90<sup>0</sup></p><p>&nbsp;=&gt; ADCM là hình chữ nhật (dhnb)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyen L,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

a) Ta có   D đối xứng với M qua N (gt)

           => MN = ND 

           => N là trung điểm của MD

Xét tứ giác ADCM , ta có:

           N là trung điểm của AC (gt)

           N là trung điểm của MD (cmt)

 => ADCM là hình bình hành (dhnb)

Mà AM là đường cao của tam giác ABC

 => AM vuông góc với BC => Góc M = 90o 

Xét hình bình hành ADCM , ta có: Góc M = 900

 => ADCM là hình chữ nhật (dhnb)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|&gt;1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận