Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh T

18 tháng 3 2023 14:25

câu hỏi

An và bình cùng nuôi gà .AN nuôi 10 con BÌNH nuôi 8 còn sâu khi bán hết số tiền số gà thủ được 3,8triệu đồng.Hai bạn chia số tỉ lệ với số còn gà mà mỗi bạn nuôi.Tính số tiền mỗi bạn nhận được?

An  và bình cùng  nuôi gà .AN nuôi 10 con BÌNH nuôi 8 còn sâu khi bán hết số tiền số gà thủ được 3,8triệu đồng.Hai bạn chia số tỉ lệ với số còn gà mà mỗi bạn nuôi.Tính số tiền mỗi bạn nhận được?

 

alt

6

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận