Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm V

28 tháng 12 2019 13:48

câu hỏi

An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90 . Tìm số Ấn nghĩ


0

1


Khang T

29 tháng 12 2019 06:22

25

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai chỉ cho em 13.472 : 421

9

Lihat jawaban (2)