Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

28 tháng 12 2019 13:04

câu hỏi

An dùng tiền mẹ thưởng để mua truyện về đọc nếu dùng hết số tiền hiện có thì thuê được 6 cuốn Conan hỏi nếu dùng số tiền đó để mượn truyện Doraemon thì mượn được bao nhiêu biết rằng giá tiền thuê truyện Doraemon bằng 1/3 giá tiền mua Conan


0

2


Minh L

30 tháng 12 2019 14:25

Kết quả là 2

VĂN T

02 tháng 1 2020 13:21

Kết quả: =6:3.1=2 Vậy đáp án bằng 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

môn văn: viết 1 đọan hội thọai có sự dụng 2 hàm ý

3

Lihat jawaban (1)

Tính giá trị của các biểu thức: b) (3⋅4^(2)⋅2^(7))^(2):(3^(2)⋅2^(20))

3

Được xác nhận