Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô Q

28 tháng 10 2022 12:03

câu hỏi

Al x (SO 3 ) y Tìm x và y

Alx(SO3)y

Tìm x và y


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 17:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngô Q<strong>,</strong> &nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Hóa 8</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Al<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3&nbsp;</sub></p><p>=&gt; x=2, y=3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngô Q,  

Đây là một bài tập thuộc Hóa 8

Bài giải chi tiết:

Al2(SO3)

=> x=2, y=3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua:

3

Được xác nhận