Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

27 tháng 10 2022 13:52

câu hỏi

Although she said that she would come, I don't think she ever will. —> Despite.............

Although she said that she would come, I don't think she ever will.

—> Despite.............


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; Despite her saying that she would come, I don't think she ever will.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :  

-> Despite her saying that she would come, I don't think she ever will.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:57

Được xác nhận

Xin chào em Thảo P, Đây là bài tập thuộc Anh 10, Bài giải chi tiết : Despite her saying that she would come, I don't think she ever will. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

She waited for me. -&gt; She

3

Được xác nhận