Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

31 tháng 5 2022 15:33

câu hỏi

although she reads vacancy ads in the newspaper every day, she has not been able to find a job -->in spite of


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 9 2022 06:27

Được xác nhận

Xin chào em Nhi N, Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu với cấu trúc In spite of. Bài giải chi tiết: - Công thức: In spite of + N/VING, S + V + ... - Đáp án: In spite of reading vacancy ads in the newspaper every day, she has not been able to find a job. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

4

Được xác nhận