Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào N

07 tháng 12 2019 01:49

câu hỏi

Al2O3 tác dụng với gì để ra Al? xin mọi người chỉ giúp em.


0

3


Kim N

08 tháng 12 2019 07:35

Dùng nhiệt Al2O3_to__ Al + O2

Kim N

08 tháng 12 2019 07:35

Dùng nhiệt Al2O3_to__ Al + O2

Thảopc T

16 tháng 2 2020 12:49

đừng điện phân nóng chảy criolit

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 38: Tổng số hạt trong phân tử MX là 84 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Số nơtron của M nhiều hơn số khối của X là 12 đơn vị. Số hạt trong M lớn hơn số hạt trong X là 36 hạt.MX là hợp chất nào

7

Được xác nhận

Bài tập: Hòa tan hoàn toàn 13 gam kẽm bằng 500ml dd axit HC A. Viết PTPƯ B. Tính thể tích khí H, sinh ra ở đktc C. Tính nồng độ mol dd HCl cần dùng

16

Lihat jawaban (2)