Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha L

01 tháng 10 2022 02:03

câu hỏi

ai tạo ra những con số


12

3

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 14:47

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 10 Bài giải chi tiết: Muhammad, nhà toán học người Ba Tư được xem là "cha đẻ của đại số". Ông tạo ra các biểu tượng thể hiện những giá trị khác nhau. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

XuCuTe X

01 tháng 10 2022 02:59

người đã tạo ra những con số là Muhammad, nhà toán học người Ba Tư được xem là "cha đẻ của đại số". Ông tạo ra các biểu tượng thể hiện những giá trị khác nhau. Muhammad, nhà toán học người Ba Tư được xem là "cha đẻ của đại số".

Hikari H

01 tháng 10 2022 07:54

<p>ABU JA'FAR MUHAMMAD IBN MUSA AL-KHWARISZMI<br>Nhà toán học vĩ đại này tìm cách thể hiện mỗi con số bằng một biểu tượng riêng ông cũng chính là người tạo ra những con số cho thời nay</p>

ABU JA'FAR MUHAMMAD IBN MUSA AL-KHWARISZMI
Nhà toán học vĩ đại này tìm cách thể hiện mỗi con số bằng một biểu tượng riêng ông cũng chính là người tạo ra những con số cho thời nay

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

0 có phải là rố hữu tỉ không

13

Được xác nhận