Square root
VBT
Calculator
magnet

Diện D

07 tháng 3 2023 14:00

câu hỏi

Ai tính hộ mk với ạ T6 mk phải nộp r ạ

Ai tính hộ mk với ạ

T6 mk phải nộp r  ạ

 

alt

29

3


Hoàng N

08 tháng 3 2023 12:48

<p>x=35<br>y=21</p>

x=35
y=21

Minhanh D

08 tháng 3 2023 12:58

<p>x=35<br>y=21</p>

x=35
y=21

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 3 2023 01:47

<p>Chào em Diện D,</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>x/5 = y/3 = 7</p><p>=&gt; x = 7.5 = 35</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; y = 7.3 =21</p><p><strong>Đáp số: x = 35 và y = 21</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Diện D,

 

Bài giải chi tiết:

x/5 = y/3 = 7

=> x = 7.5 = 35

      y = 7.3 =21

Đáp số: x = 35 và y = 21

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận