Square root
VBT
Calculator
magnet

Anna Đ

08 tháng 2 2022 01:58

câu hỏi

ai là người phát minh ra bóng đèn điện


6

2


Griezmann G

12 tháng 2 2022 04:23

Edison

Anna Đ

16 tháng 2 2022 07:52

cảm ơn bạn nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ví dụ từ bên ngoài về sóng âm

2

Được xác nhận

Một vật có khối lượng m = 3 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang thì được kéo với một lực có độ lớn 20 N theo phương tạo với mặt phẳng ngang một góc 30 0 . Tính gia tốc của vật, biết rằng hệ số ma sát của vật với mặt sàn là n = 0,5

9

Lihat jawaban (1)