Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao P

11 tháng 11 2019 09:54

câu hỏi

ai là người lập nên đảng cộng sản việt nam vậy ?


0

6


Bích P

15 tháng 11 2019 14:24

ko ai khác ngoài bác hồ á

Nguyễn T

11 tháng 11 2019 12:37

bác hồ

An A

11 tháng 11 2019 13:21

là Bác Hồ chứa ai

Trương N

14 tháng 11 2019 15:17

Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ)

Đình D

17 tháng 11 2019 04:47

Nguyễn Ái Quốc lập nên đảng mới đúng ,rồi Nguyễn Ái Quốc mới được phong chức là chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu chưa.

Nguyễn G

17 tháng 11 2019 08:51

Nguyễn Ái Quốc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

điểm cơ bản của hiệp định pari về việt nam?

0

Lihat jawaban (1)