Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương T

08 tháng 12 2019 08:23

câu hỏi

ai là người đã dâng sớ lên vua đòi chém 7 tên nịnh thần, nhưng Dụ Tông không nghe.ông đã xin treo mũ từ quan


0

1


Dung B

15 tháng 12 2019 05:52

chu văn an

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mọi người ơi,giúp mình với,đang cần gấp Hãy điền vào chỗ trống câu nói của Quang Trung "Nay ăn tết.......trước,đến.......,ngày.....vào ......sẽ mở tiệc lớn.

7

Lihat jawaban (1)