Square root
VBT
Calculator
magnet

Huynh H

17 tháng 12 2019 10:56

câu hỏi

Ai làm gì ?


2

4


PHAN T

21 tháng 12 2019 03:30

Chủ ngữ + động từ = câu trả lời VD: Anh Trai Em Học Toán = Anh Trai Em + Học Toán

Khang T

22 tháng 12 2019 00:49

Ai làm gì : Chủ ngữ + hoạt động+ vị ngữ.

Khang T

22 tháng 12 2019 00:50

lưu ý: có vài câu không có vị ngữ.

Lê T

23 tháng 12 2019 14:06

chủ ngữ+ động từ

Hung H

01 tháng 1 2020 13:09

em đang ngồi học bài

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

còn gì dài nhất 😓 😓 😓

0

Lihat jawaban (1)