Square root
VBT
Calculator
magnet

Đình Đ

31 tháng 5 2020 20:11

câu hỏi

Ai giúp mình bài này câu B , C đi ạ . Mình đang cần gấp . Cho hàm số y = 1/2x^2 có đồ thị ( P) hàm số y = -x + 1/2 có đồ thị hàm số là ( D ) a) Vẽ (P) và ( D) trên cùng mătn phẳng tọa độ ( đã hoàn thành rồi ) b) Tìm tọa độ giao điểm của ( P) và (D) bằng phép toán c ) tìm phương trình đường thẳng (D') // ( D ) và cắt ( P) tại A có hoành độ là 2


1

1


Tuyền T

02 tháng 6 2020 15:47

a) lập bảng b)Tọa độ giao điểm của (P) và (d) là 1/2x^2=-x+1/2 .......giải ra

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hai đa thức p(x)=2,2007x^4-2,008x^3-25,11x^2-3,2008x+24,1079 và Q(x)=8,1945x^4-5,1954x^3+4,1975x^2+12,1986x-11,2007. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển P(x).Q(x) sau khi đã rút gọn dưới dạng đa thức

6

Lihat jawaban (1)