Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh N

01 tháng 3 2023 12:59

câu hỏi

ai giúp với

ai giúp với

alt

17

3


Hoài A

01 tháng 3 2023 14:56

<p>Xét tam giác ABC, ta có:</p><p>A + B + C= 180 (tổng ba góc trong tam giác)</p><p>52 + 88 + C=180&nbsp;</p><p>&nbsp;C= 180-52-88</p><p>=&gt; C=40</p><p>(nhớ ghi dấu góc và độ ạ)</p>

Xét tam giác ABC, ta có:

A + B + C= 180 (tổng ba góc trong tam giác)

52 + 88 + C=180 

 C= 180-52-88

=> C=40

(nhớ ghi dấu góc và độ ạ)

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

02 tháng 3 2023 13:42

<p>Chào em Khánh N,</p><p>Đây là câu hỏi lí thuyết về tổng 3 góc trong một tam giác.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>Góc A + Góc B + Góc C = 180 độ</p><p>&lt;=&gt; 52 độ + 88 độ + Góc C = 180 độ</p><p>&lt;=&gt; Góc C = 180 độ - 52 độ - 88 độ = 40 độ</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Khánh N,

Đây là câu hỏi lí thuyết về tổng 3 góc trong một tam giác.

 

Bài giải chi tiết:

Ta có:

Góc A + Góc B + Góc C = 180 độ

<=> 52 độ + 88 độ + Góc C = 180 độ

<=> Góc C = 180 độ - 52 độ - 88 độ = 40 độ

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

Nguyễn T

02 tháng 3 2023 14:10

<p>Góc C bằng 40° nha</p><p>&nbsp;</p>

Góc C bằng 40° nha

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)

Cho hai tập hợp A={x∈R∣−3

1

Được xác nhận