Square root
VBT
Calculator
magnet

Trà T

29 tháng 10 2022 08:37

câu hỏi

ai giúp với ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 15:21

Được xác nhận

<p>Chào em Trà T</p><p>Cô sẽ hiểu đây là bài tập tìm điều kiện xác định nhé.<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 1<br>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Trà T

Cô sẽ hiểu đây là bài tập tìm điều kiện xác định nhé.
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 1
Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn

4

Được xác nhận