Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân L

10 tháng 12 2022 07:15

câu hỏi

Ai giúp em với ạ, em không biết ;) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Ai giúp em với ạ, em không biết ;)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

alt

4

1


Tuệ A

11 tháng 12 2022 04:08

<p>Ghép để ra hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung nhé</p>

Ghép để ra hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung nhé

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận