Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ A

25 tháng 12 2022 09:37

câu hỏi

Ai giúp em với ạ ,bài lớp 9 ạ

Ai giúp em với ạ ,bài lớp 9 ạ

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 12:04

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Mỹ A</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 4 hay x = 0<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là x = 4 hay x = 0<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Mỹ A
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 4 hay x = 0

Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là x = 4 hay x = 0
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận