Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần B

03 tháng 4 2021 15:08

câu hỏi

ai đó giúp em giải với ạ, em giải mãi không ra


15

2


Trần B

03 tháng 4 2021 15:10

đề đây ạ: hòa tan hoàn toàn 8g oxit một kim loại hóa trị III cần dùng dung dịch chứa 0,2 mol HCl. Xác định công thức của oxit

P. Nguyen

17 tháng 6 2022 09:00

Chào em, em nêu rõ câu hỏi rồi chúng ta cùng thảo luận tiếp nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

9

Được xác nhận

Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua a gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất 2 chất rắn nặng 28,4 gam ( phản ứng xảy ra hoàn toàn ) 1) Tìm giá trị a? 2) Lập công thức phân tử của o xit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

7

Lihat jawaban (1)