Square root
VBT
Calculator
magnet

Jennie J

05 tháng 9 2021 02:31

câu hỏi

ai giỏi toán bày cho mìnhh vớii ạ :((


57

2


Helo M

05 tháng 9 2021 04:37

(╥﹏╥) cùng cảnh ngộ

Trần T

11 tháng 9 2021 11:52

lớp mấy vậy ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hệ phương trình {2x+my=1 và mx+2y=1( với m là 1 tham số) tìm đk của m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y).chứng minh rằng khi đó điểm M (x;y) luôn nằm trên 1 đường thẳng cố định. Giúp e vs ạ!!!💜

25

Lihat jawaban (1)