Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiện H

02 tháng 3 2021 11:16

câu hỏi

ai giải thích kĩ giúp em ạ tìm nghiệm số thực của 3^căn2x=9^2x-1


6

1


D. Nguyen

08 tháng 3 2021 02:02

Chào em! 3^can2x=9^2x-1 <=>3^can2x=3^2(2x-1) <=>can2x=4x-2 <=>4x-2>=0; 2x=(4x-2)^2 <=>x>=1/2; 8x^2-9x+4=0 (Vn) vậy phương trình vô nghiệm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian Oxyz, cho các véc to u(3,-2,1) , v(-1,0,4). Tính tích vô hướng (u+v)×(u-v) bằng

4

Lihat jawaban (1)