Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ D

14 tháng 12 2022 10:13

câu hỏi

ai giải giúp mình với

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:47

Được xác nhận

Xin chào em Võ D, Bài giải chi tiết: a1/ ĐKXĐ: 4-2x ≥ 0 ⇔ x ≤ 2 a2/ ĐKXĐ: 2020/(3x+2) ≥ 0 và 3x+2 ≠ 0 ⇔ 3x+2 > 0 ⇔ x > -2/3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hàm số là gì

0

Lihat jawaban (1)