Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

23 tháng 12 2022 14:16

câu hỏi

Ai chỉ mình với 😅😅😅

Ai chỉ mình với 😅😅😅

 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

24 tháng 12 2022 11:03

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Thanh T</strong>,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>My picture is not the same as his picture<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Thanh T

Bài giải chi tiết:
My picture is not the same as his picture

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-400)-131+31

3

Được xác nhận