Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuý N

27 tháng 10 2022 14:25

câu hỏi

Ai có thể giải chi tiết bài này giúp e với ạ. em c.ơn ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:47

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuý N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 11.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>BC=√(AC<sup>2</sup>-AB<sup>2</sup>)=a√3</p><p>=&gt; S<sub>ABCD</sub>=a.a√3=√3a<sup>2</sup></p><p>Hình chiếu A' lên (ABCD) là tâm O của hcn nên A'O là đường cao của lăng trụ.</p><p>=&gt; ∠A'BO=60°</p><p>=&gt; A'O=BO.tan60°=a√3</p><p>Vậy V<sub>ABCD.A'B'C'D'</sub>=B.h= S<sub>ABCD</sub>.A'O=3a<sup>3</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thuý N,
Đây là một bài thuộc Toán 11.
Bài giải chi tiết:

Ta có:

BC=√(AC2-AB2)=a√3

=> SABCD=a.a√3=√3a2

Hình chiếu A' lên (ABCD) là tâm O của hcn nên A'O là đường cao của lăng trụ.

=> ∠A'BO=60°

=> A'O=BO.tan60°=a√3

Vậy VABCD.A'B'C'D'=B.h= SABCD.A'O=3a3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

Thuý N

27 tháng 10 2022 15:11

e c.ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

43

Lihat jawaban (2)