Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

25 tháng 12 2022 21:53

câu hỏi

Ai đó có thể cứu mình câu này được không ạ

Ai đó có thể cứu mình câu này được không ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 15:57

Được xác nhận

Chào em Thu T, Bài này đề yêu cầu mình sắp xếp lại thứ tự các từ cho sẵn để tạo thành câu có nghĩa. Bài giải chi tiết: Can you here someone singing in the distance? (Bạn có nghe ai đang hát gần đây không?) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

“What are the skills that concern you most?” my teacher asked. (I)

9

Được xác nhận