Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhật H

20 tháng 1 2023 01:33

câu hỏi

Ai biết k

Ai biết k 

alt

22

2


Lê L

20 tháng 1 2023 12:24

<p>a) Rau luột =&gt; rau luộc</p><p>b)&nbsp;</p>

a) Rau luột => rau luộc

b) 

Nguyễn H

21 tháng 1 2023 02:00

<p>rau luột thì bằng rau luộc</p>

rau luột thì bằng rau luộc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận