Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Q

29 tháng 3 2023 14:24

câu hỏi

ai biết cấu trúc của thì Hiện Tại Hoàn Thành thì ghi giúp em với ạ

ai biết cấu trúc của thì Hiện Tại Hoàn Thành thì ghi giúp em với ạ


10

2


Phạm B

30 tháng 3 2023 08:55

<p>đây nha em</p><p><strong>- Câu khẳng định:&nbsp;</strong> S+have/has+V3</p><p><strong>- Câu phủ định:</strong> S+have/has not + V3</p><p><strong>- Câu hỏi: </strong>Từ để hỏi +have/has+ S +V3?</p>

đây nha em

- Câu khẳng định:  S+have/has+V3

- Câu phủ định: S+have/has not + V3

- Câu hỏi: Từ để hỏi +have/has+ S +V3?

Lionel M

02 tháng 4 2023 14:29

<p>Mình ko bt</p>

Mình ko bt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thấp đáp án chưa

15

Lihat jawaban (2)