Square root
VBT
Calculator
magnet

Diễm M

23 tháng 10 2022 21:23

câu hỏi

ai biết câu này ko ạ

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 16:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Diễm M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh bài tập Trắc nghiệm</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Đáp án là C</p><p>My closest friend is not very <strong>sociable </strong>and she likes having a small friend group but I like talking with a lot of people and hanging out.</p><p>Giải thích: Sociable (adj): Hòa đồng</p><p>Dịch: Bạn thân của tôi không quá hòa đồng và cô ấy thích có một nhóm bạn nhỏ nhưng tôi thích nói chuyện với nhiều người và đi chơi.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Diễm M

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh bài tập Trắc nghiệm

Câu trả lời chi tiết như sau:

Đáp án là C

My closest friend is not very sociable and she likes having a small friend group but I like talking with a lot of people and hanging out.

Giải thích: Sociable (adj): Hòa đồng

Dịch: Bạn thân của tôi không quá hòa đồng và cô ấy thích có một nhóm bạn nhỏ nhưng tôi thích nói chuyện với nhiều người và đi chơi.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100-(-12+10)

5

Lihat jawaban (2)