Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân P

24 tháng 5 2021 04:22

câu hỏi

After working as a research assistant, she was appointed associate............................


15

1


TuanVo T

24 tháng 5 2021 10:19

Chào em! Em vui lòng chia sẻ cụ thể hơn về yêu cầu đề bài hoặc thắc mắc của em để nhận được giải đáp phù hợp và chi tiết nhất nhé! Cảm ơn em!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận