Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

08 tháng 10 2022 16:03

câu hỏi

ADJECTIVE

ADJECTIVE

alt
alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 13:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về trật tự tính từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>Bài 1:</strong></p><p>1. A. a big modern brick school</p><p>2. B. a wonderful brand new round German table</p><p>3. C. a precious grand ancient wooden piano</p><p><strong>Bài 2:&nbsp;</strong></p><p>1. B. interesting</p><p>2. A. depressing</p><p>3. B. annoyed</p><p>4. A. fascinating/fascinated</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về trật tự tính từ.

Bài giải chi tiết:

Bài 1:

1. A. a big modern brick school

2. B. a wonderful brand new round German table

3. C. a precious grand ancient wooden piano

Bài 2: 

1. B. interesting

2. A. depressing

3. B. annoyed

4. A. fascinating/fascinated

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

choose a suitable word from the bo to put in each blank to finish the passage

7

Lihat jawaban (1)