Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

08 tháng 10 2022 16:04

câu hỏi

ADJECTIVE

ADJECTIVE

alt
alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 13:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tính từ thể hiện tính cách.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài 3:</p><p>1. calm (điềm tĩnh)</p><p>2. arrogant (kiêu căng)</p><p>3. gentle (tử tế)</p><p>4. charismatic (lôi cuốn)</p><p>5. rude (thô lỗ)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tính từ thể hiện tính cách.

Bài giải chi tiết:

Bài 3:

1. calm (điềm tĩnh)

2. arrogant (kiêu căng)

3. gentle (tử tế)

4. charismatic (lôi cuốn)

5. rude (thô lỗ)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mozart ( write) ...more than 60 pieces of music .

0

Lihat jawaban (1)