Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

08 tháng 10 2022 16:03

câu hỏi

ADJECTIVE

ADJECTIVE

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 13:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. C. a pair of new French sport shoes</p><p>2. D. a beautiful tall young lady</p><p>3. B. a thick old wooden table</p><p>4. A. a modern Vietnamese racing car&nbsp;</p><p>5. D. an interesting new English book</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

1. C. a pair of new French sport shoes

2. D. a beautiful tall young lady

3. B. a thick old wooden table

4. A. a modern Vietnamese racing car 

5. D. an interesting new English book

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)