Square root
VBT
Calculator
magnet

Thẩm N

10 tháng 9 2023 14:07

câu hỏi

ab +801 =ab0 giúp em nha

ab +801 =ab0 

giúp em nha

 

 


3

1


Thu M

Đã được trả lời 7 ngày trước

<p>ab + 801 = ab x 10</p><p>801 = abx9 ( bớt cả 2 vế đi ab)</p><p>ab = 801 : 9</p><p>ab = 89</p>

ab + 801 = ab x 10

801 = abx9 ( bớt cả 2 vế đi ab)

ab = 801 : 9

ab = 89

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Trước đó 27 phút một xe máy cũng đi từ A đến B nhưng với vận tốc ít hơn vận tốc ô tô là 8km/h. Hai xe đến B cùng lúc. Tính quãng đường AB?

71

Được xác nhận