Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:19

câu hỏi

Aa Câu 11: (1đ) Nêu định luật bảo toàn năng lượng.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 05:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn Vật Lý 9</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Năng lượng không tự nhiên sinh ra hoặc mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Vật Lý 9

Bài giải chi tiết:

Năng lượng không tự nhiên sinh ra hoặc mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm của dòng điện kim loại

3

Lihat jawaban (1)