Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh T

28 tháng 12 2022 12:12

câu hỏi

A= x+x

A= x+x

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 12:45

Được xác nhận

Chào em Đinh T, Bài này thuộc dạng chứng minh biểu thức theo yêu cầu đề bài. Bài giải chi tiết: A = x^2 +x +1 = x^2 +2.1/2.x + 1/4 +3/4 = (x+1/2)^2 +3/4 >= 3/4 Vậy biểu thức A luôn lớn hơn hoặc bằng 3/4. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô em nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận