Square root
VBT
Calculator
magnet

黄庆玲 黄

28 tháng 10 2022 14:40

câu hỏi

a)x là số có hai chữ số nhỏ hơn 20 và 363;2703;1767 đều chia x dư 3

a)x là số có hai chữ số nhỏ hơn 20 và 363;2703;1767 đều chia x dư 3


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 15:07

Được xác nhận

<p>Chào em 黄庆玲 黄<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài ôn tập<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Do 363;2703;1767 đều chia x dư 3 nên 360;2700;1764 chia hết cho x. Suy ra x là ước chung của 360;2700;1764</p><p>360=2<sup>3</sup>.3<sup>2</sup>.5</p><p>2700=2<sup>2</sup>.3<sup>3</sup>.5<sup>2</sup></p><p>1764=2<sup>2</sup>.3<sup>2</sup>.7<sup>2</sup>&nbsp;</p><p>UCLN(360;2700;1764)=2<sup>2</sup>.3<sup>2</sup>=36</p><p>UC(360;7200;1764)=Ư(36)={1;2;3;4;6;9;12;18;36}</p><p>Mà x là số có hai chữ số nhỏ hơn 20 nên x∈{12;18}<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em 黄庆玲 黄
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài ôn tập
Lời giải chi tiết như sau:

Do 363;2703;1767 đều chia x dư 3 nên 360;2700;1764 chia hết cho x. Suy ra x là ước chung của 360;2700;1764

360=23.32.5

2700=22.33.52

1764=22.32.72 

UCLN(360;2700;1764)=22.32=36

UC(360;7200;1764)=Ư(36)={1;2;3;4;6;9;12;18;36}

Mà x là số có hai chữ số nhỏ hơn 20 nên x∈{12;18}
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)