Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng T

16 tháng 8 2021 13:24

câu hỏi

A= x³ + 6x² + 12x +8 khi x=8


5

1


Hưng T

16 tháng 8 2021 13:25

hahshdjc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2/x+7=6x+1/2x-3

0

Lihat jawaban (1)