Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh M

04 tháng 1 2023 13:03

câu hỏi

A=(X+1)/(x-2) a) tìm giá trị nguyên của x để A nguyên

A=(X+1)/(x-2)  a) tìm giá trị nguyên của x để A nguyên


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 1 2023 01:52

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Thanh M</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;x = 5 hay x = -1 hay x = 3 hay x = 1<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>A=(X+1)/(x-2)</p><p>&nbsp; = (x-2+3)/(x-2)</p><p>&nbsp;= 1 + 3/x-2</p><p>=&gt; Để A nguyên 3 chia hết x-2</p><p>=&gt; x-2 thuộc Ư(3)</p><p>=&gt; x-2 = 3 hay x -2 = -3 hay x-2 = 1 hay x-2 = -1</p><p>&lt;=&gt; x = 5 hay x = -1 hay x = 3 hay x = 1<br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;x = 5 hay x = -1 hay x = 3 hay x = 1<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Thanh M
Đáp án cho câu hỏi của em là:  x = 5 hay x = -1 hay x = 3 hay x = 1

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8
Bài giải chi tiết:
A=(X+1)/(x-2)

  = (x-2+3)/(x-2)

 = 1 + 3/x-2

=> Để A nguyên 3 chia hết x-2

=> x-2 thuộc Ư(3)

=> x-2 = 3 hay x -2 = -3 hay x-2 = 1 hay x-2 = -1

<=> x = 5 hay x = -1 hay x = 3 hay x = 1
Kết luận: đáp án chính xác là  x = 5 hay x = -1 hay x = 3 hay x = 1
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho góc nhọn xOy trên tia Ox lấy hai điểm A và C Trên tia Oy lấy hai điểm BD sao cho OA = OB OC = OD a) Chứng minh AD = BC b) Gọi E là giao điểm của AD và BC Chứng minh OE là tia phân giác của góc xOy

0

Lihat jawaban (1)