Square root
VBT
Calculator
magnet

Thúy A

15 tháng 8 2022 05:12

câu hỏi

a)tìm các tập hợp ước sau:Ư(350);Ư(1204);Ư(480)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 08:28

Được xác nhận

Xin chào em Thúy A, Đây là một bài tập thuộc Chương Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên, bài Ước Và Bội Bài giải chi tiết: 350=2.5.5.7 Ư(350)={-350;-175;-70;-50;-35;-25;-14;-10;-7;-5;-2;-1;0;1;2;5;7;10;14;25;35;50;70;175;350} Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm số tự nhiên x biết b) 124+(118−x)=217

0

Được xác nhận