Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan A

07 tháng 4 2020 11:45

câu hỏi

a) Đốt cháy 5,6 lít khí HRCB mạch hở thu được 16,8 lít CO2 và 13,5g H2O. Các thể tích khí ở đktc. Tìm CTPT và viết CTCT của HRCB. b) Cho 5,6l khí Anken(đktc) đi qua bình dd Brom thấy khối lượng bình tăng 7g. CTPT của Anken? c) Cho 5,25g Anken A phản ứng với 50g dd Br2 40% vừa đủ. CTPT?


4

1


Phan A

07 tháng 4 2020 11:46

này là HRCB không no nha em nhầm ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thêm từ từ 100g dung dịch h2so4 98 vào nước để điểu chỉnh được 2 lít dung dịch x ytinhs nồng độ mol của x tính thể tích koh 0,001m cần pha loãng để được dd có ph=9

5

Lihat jawaban (1)