Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

03 tháng 5 2020 11:53

câu hỏi

a) So sánh các góc của tam giác DEF nếu:DE=7 cm, DF=8cm, EF=5cm. b) so sánh các cạnh của tam giác CDA nếu: góc A = 70°, góc D=65°


0

1


Huyền N

15 tháng 5 2020 15:43

cái này như kiểu phải áp dụng định lý Pytago chắc z thôi😅

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận