Square root
VBT
Calculator
magnet

Fanny N

15 tháng 1 2020 14:00

câu hỏi

a) r = 25dm-s =? b) r =25dm-s =? c) r =40dm-s =? d) d =4m-s =? e) d = 1,5m-s =?


0

1


Nguyễn T

17 tháng 1 2020 04:37

Chào con! Do câu hỏi của con chưa có yêu cầu rõ ràng nên cô chưa thể trả lời con được.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một cửa hàng bỏ ra 150 000 đồng tiền vốn mua một chiếc áo .biết khi bán chiếc áo đó cửa hàng lãi 8% .hỏi cửa hàng bán chiếc áo đó với giá bao nhiêu tiền

3

Lihat jawaban (2)