Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

20 tháng 10 2022 16:23

câu hỏi

a ... one for sth Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

a ... one for sth

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 16:30

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>a great one for sth: đam mê chuyện gì, thích làm gì</p><p>Ex: I've never been a great one for writting letters.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

a great one for sth: đam mê chuyện gì, thích làm gì

Ex: I've never been a great one for writting letters.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Staying at home would be better than going out tonight. (’d rather)

17

Được xác nhận