Square root
VBT
Calculator
magnet

Ánh H

31 tháng 5 2021 02:26

câu hỏi

a, một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 50 m ,chiều rộng bằng 80% chiều dài .Tính diện tích vườn cây đó b, trên mảnh vườn đó ,người ta trồng cây sưa, cứ 2 mét vuông trồng một cây .Hỏi trồng được tất cả bao nhiêu cây?


6

1


NGUYEN N

28 tháng 6 2021 13:57

A) 2000 B)1000

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hok biết học toán

7

Lihat jawaban (2)