Square root
VBT
Calculator
magnet

Đoàn N

23 tháng 10 2022 13:39

câu hỏi

a) Một trường THPT có 26 học sinh giỏi khối 12, có 43 học sinh giỏi khối 11, có 59 học sinh giỏi khối 10. Vậy nhà trường có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh giỏi đủ 3 khối để đi trại hè. b) Có 3 h/s nữ và 2 h/s nam. Ta muốn sắp xếp vào 1 bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để 3 h/s nữ ngồi kề nhau. c) Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số và các chữ số đó phải khác nhau.

a) Một trường THPT có 26 học sinh giỏi khối 12, có 43 học sinh giỏi khối 11, có 59 học sinh giỏi khối 10. Vậy nhà trường có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh giỏi đủ 3 khối để đi trại hè. 

b) Có 3 h/s nữ và 2 h/s nam. Ta muốn sắp xếp vào 1 bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để 3 h/s nữ ngồi kề nhau. 

c) Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số và các chữ số đó phải khác nhau.


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 14:27

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Đoàn N</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn toán 11, Chương 2 - Đại số và giải tích: Tổ hợp - Xác suất, Bài 5: Xác suất của biến cố</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>a) 26C1. 43C1. 59C1 cách</p><p>b) Có tất cả 3!. 3!= <strong>36 cách</strong></p><p>c) Gọi số có 4 chữ số là &nbsp;abcd(a≠0)</p><p>TH1: d=0⇒d=0⇒ Có 1 cách chọn d.</p><p>Có 5 cách chọn a.</p><p>Có A<sup>2</sup><sub>4</sub>=12 cách chọn các chữ số b, c.</p><p>Vậy trường hợp này có 5.12 = 60 số thỏa mãn.</p><p>TH2: d≠0⇒d∈{2;4}⇒d≠0⇒d∈{2;4}⇒Có 2 cách chọn d.</p><p>a≠0;a≠d⇒a≠0;a≠d⇒ Có 4 cách chọn a.</p><p>Có &nbsp;A<sup>2</sup><sub>4=</sub>12 cách chọn các chữ số b, c.</p><p>Vậy trường hợp này có 2.4.12 = 96 số thỏa mãn.</p><p>Vậy có tất cả 60 + 96 = 156 số thỏa mãn.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Đoàn N

Đây là một bài tập thuộc môn toán 11, Chương 2 - Đại số và giải tích: Tổ hợp - Xác suất, Bài 5: Xác suất của biến cố

Lời giải chi tiết:

a) 26C1. 43C1. 59C1 cách

b) Có tất cả 3!. 3!= 36 cách

c) Gọi số có 4 chữ số là  abcd(a≠0)

TH1: d=0⇒d=0⇒ Có 1 cách chọn d.

Có 5 cách chọn a.

Có A24=12 cách chọn các chữ số b, c.

Vậy trường hợp này có 5.12 = 60 số thỏa mãn.

TH2: d≠0⇒d∈{2;4}⇒d≠0⇒d∈{2;4}⇒Có 2 cách chọn d.

a≠0;a≠d⇒a≠0;a≠d⇒ Có 4 cách chọn a.

Có  A24=12 cách chọn các chữ số b, c.

Vậy trường hợp này có 2.4.12 = 96 số thỏa mãn.

Vậy có tất cả 60 + 96 = 156 số thỏa mãn.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)