Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenthihaiyen N

14 tháng 10 2022 14:27

câu hỏi

a) Một hình lập phương có độ dài cạnh là 3 cm. Tính thể tích của hình lập phương đó. b) Một hình lập phương mới có độ dài cạnh gấp đôi độ dài cạnh của hình lập phương ban đầu. Tính thể tích của hình lập phương mới và cho biết thể tích của hình lập phương mới gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương ban đầu.

a) Một hình lập phương có độ dài cạnh là 3 cm. Tính thể tích của hình lập phương đó.

b) Một hình lập phương mới có độ dài cạnh gấp đôi độ dài cạnh của hình lập phương ban đầu. Tính thể tích của hình lập phương mới và cho biết thể tích của hình lập phương mới gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương ban đầu.


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyenthihaiyen N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) Thể tích hình lập phương với độ dài cạnh là 3 cm là:</p><p>V = 3.3.3 = 27 (cm<sup>3</sup>)</p><p>Vậy thể tích hình lập phương đó là 27 cm<sup>3</sup>.</p><p>b) Gọi độ dài cạnh hình vuông ban đầu là x (x &gt; 0)</p><p>Vì độ dài cạnh hình vuông mới gấp 2 lần độ dài cạnh hình vuông ban đầu nên độ dài cạnh hình vuông mới là 2x.</p><p>Thể tích hình lập phương ban đầu là: V<sub>1</sub> = x<sup>3</sup></p><p>Thể tích hình lập phương mới là: V<sub>2</sub> = (2x)<sup>3</sup> = 8x<sup>3</sup>.</p><p>Thể tích của hình lập phương mới gấp số lần thể tích hình lập phương cũ là:</p><p>V<sub>2</sub>:V<sub>1</sub> = (8x<sup>3</sup>) : x<sup>3</sup> = 8 (lần).</p><p>Vậy thể tích hình lập phương mới gấp 8 lần thể tích hình lập phương cũ.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenthihaiyen N,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

a) Thể tích hình lập phương với độ dài cạnh là 3 cm là:

V = 3.3.3 = 27 (cm3)

Vậy thể tích hình lập phương đó là 27 cm3.

b) Gọi độ dài cạnh hình vuông ban đầu là x (x > 0)

Vì độ dài cạnh hình vuông mới gấp 2 lần độ dài cạnh hình vuông ban đầu nên độ dài cạnh hình vuông mới là 2x.

Thể tích hình lập phương ban đầu là: V1 = x3

Thể tích hình lập phương mới là: V2 = (2x)3 = 8x3.

Thể tích của hình lập phương mới gấp số lần thể tích hình lập phương cũ là:

V2:V1 = (8x3) : x3 = 8 (lần).

Vậy thể tích hình lập phương mới gấp 8 lần thể tích hình lập phương cũ.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em,<br>Đây là một bài thuộc Toán, lớp 9<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) Thể tích hình lập phương với độ dài cạnh là 3 cm là:</p><p>V = 3.3.3 = 27 (cm<sup>3</sup>)</p><p>b) Gọi độ dài cạnh hình vuông ban đầu là x (x &gt; 0)</p><p>Vì độ dài cạnh hình vuông mới gấp 2 lần độ dài cạnh hình vuông ban đầu nên độ dài cạnh hình vuông mới là 2x.</p><p>Thể tích hình lập phương ban đầu là: V<sub>1</sub> = x<sup>3</sup></p><p>Thể tích hình lập phương mới là: V<sub>2</sub> = (2x)<sup>3</sup> = 8x<sup>3</sup>.</p><p>Thể tích của hình lập phương mới gấp số lần thể tích hình lập phương cũ là:</p><p>V<sub>2</sub>:V<sub>1</sub> = (8x<sup>3</sup>) : x<sup>3</sup> = 8 (lần).</p><p>Vậy thể tích hình lập phương mới gấp 8 lần thể tích hình lập phương cũ.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

Xin chào em,
Đây là một bài thuộc Toán, lớp 9
Bài giải chi tiết:

a) Thể tích hình lập phương với độ dài cạnh là 3 cm là:

V = 3.3.3 = 27 (cm3)

b) Gọi độ dài cạnh hình vuông ban đầu là x (x > 0)

Vì độ dài cạnh hình vuông mới gấp 2 lần độ dài cạnh hình vuông ban đầu nên độ dài cạnh hình vuông mới là 2x.

Thể tích hình lập phương ban đầu là: V1 = x3

Thể tích hình lập phương mới là: V2 = (2x)3 = 8x3.

Thể tích của hình lập phương mới gấp số lần thể tích hình lập phương cũ là:

V2:V1 = (8x3) : x3 = 8 (lần).

Vậy thể tích hình lập phương mới gấp 8 lần thể tích hình lập phương cũ.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

 


 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)